divendres, 11 de febrer de 2011

SMLM - 2011  • TEMPS: Des de l'embaràs al deslletament.
  • LLOC: A la llar, la comunitat, el sistema de salut, etc.

  • LA COMUNICACIÓ: un element essencial per protegir la lactància materna i recolzar a les dones que alleten.


Avui en dia ens podem comunicar, ja estiguem a grans o petites distàncies en tant sols un instant. Es creen noves línies de comunicació i les mares que formem els grups de suport a la lactància tenim la capacitat d'utilitzar aquests canals per ampliar els nostres horitzons, actualitzar els nostres coneixements, difondre informació fiable i actualitzada sobre lactància materna, sobre les necessitats de les famílies lactants, i treballar en xarxa més enllà del nostre temps i lloc, propiciant d'aquesta manera el debat i el diàleg a tots els nivells i en tots els àmbits.
Que cap mare es quedi sense suport!

Però existeix també "una tercera dimensió":

Amb aquest lema, WABA vol incidir en la importància que té la comunicació a diferents nivells i amb diferents sectors per protegir la lactància materna.
Quan es tracta de recolzar a les mares lactants es sol donar un enfocament en dues dimensions:

Cap comentari: